y đức Archive

Nhiệm vụ của bác sĩ là đến bên người bệnh, có trách nhiệm khám và chữa bệnh.

Giá trị đạo đức của ngành y

Trách nhiệm của những người quản lý là tạo ra một đội ngũ có
Bạn có chắc tệ nạn phong bì chỉ có trong ngành y tế?

Chuyện y đức

Nếu quả thực ngành y có thể cải tổ, tất cả nhân viên y

“Thà thắp sáng một ngọn nến bé nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối”

Muốn nhận sự cảm thông của xã hội, bản thân ngành y cần phải