Thi nội trú là một ván bài cược, những thứ đem ra cược rất