ngành y tế Archive

Định kiến xã hội về ngành y tế

Định kiến xã hội về ngành y tế

Tôi không hiểu ngành y xấu thật hay đa số người trong xã hội
Làm sao để đánh giá đúng về dịch vụ y tế?

Làm sao để đánh giá đúng về dịch vụ y tế?

Việc định giá dịch vụ y tế đúng với thực tế cũng góp phần

Đau lòng cảnh bệnh nhân nằm dưới đất

Khi bệnh nhân còn nằm dưới đất đó là dấu hiệu của một nền
Bức ảnh này được chụp năm 1987, sau 23 giờ của một phẫu thuật ghép tim

Cảm động lá thư cuối năm của một bác sĩ

Em còn nhớ, ngược trở lại 12 năm về trước, từ mùa xuân Giáp