Phải bình tĩnh trong cuộc phẫu thuật là đúng, và người giỏi thì luôn