Em còn nhớ, ngược trở lại 12 năm về trước, từ mùa xuân Giáp