Khi phải đi khám bệnh, hoặc đôi khi chỉ là kiểm tra sức khoẻ