Người thầy thuốc được học để chữa cái đau, cái bệnh cho con người