bác sĩ phẫu thuật Archive

Ai sợ máu thì không nên đi ngành y

Ai sợ máu thì không nên đi ngành y

Phải bình tĩnh trong cuộc phẫu thuật là đúng, và người giỏi thì luôn
Bức ảnh này được chụp năm 1987, sau 23 giờ của một phẫu thuật ghép tim

Cảm động lá thư cuối năm của một bác sĩ

Em còn nhớ, ngược trở lại 12 năm về trước, từ mùa xuân Giáp
Bỗng dưng bị... mổ

Bỗng dưng bị… mổ

Khi phải đi khám bệnh, hoặc đôi khi chỉ là kiểm tra sức khoẻ