bác sĩ nội trú Archive

Sơ lược lại quá trình hình thành và phát triển hệ đào tạo bác sĩ nội trú bệnh viện của thế giới và Việt nam

Sơ lược lại quá trình hình thành và phát triển hệ đào tạo bác sĩ nội trú bệnh viện của thế giới và Việt nam

“ Hãy cố gắng không ngừng nghỉ trong học tập, thực hành, khám chữa
Một buổi thực hành vi phẫu

Ước mơ trở thành bác sĩ nội trú của một sinh viên y khoa

Thi nội trú là một ván bài cược, những thứ đem ra cược rất

Bức thư tình đầu tiên của chàng bác sĩ nội trú

Bắt đầu 1 ngày mới, bắt đầu đi làm công việc của mình. Nhìn

Bức thư tình thứ hai của chàng bác sĩ nội trú

Trời mưa thảm thiết Anh đi mải miết Đường trơn mù mịt Tìm em
Câu chuyện trực tết

Câu chuyện trực tết của các bác sĩ

Đã chọn nghề y thì hiếm có y bác sĩ nào không một lần